detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='247']
Datum vzniku
 
30.10.2013
IČ  02270935
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Horažďovicko
Sídlo  Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice
Předmět činnosti
 
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se: propagace svazku a jeho zájmového území; koordinace významných investičních akcí v zájmovém území; oblasti školství a sociální péče; odpadového hospodářství; požární ochrany; ochrany životního prostředí; rozvoje cestovního ruchu, krajinotvorby; podpory podnikání; vytváření, zmnožování a správy majetku svazku; zastupování členů při jednáních o společných věcech s třetími osobami. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i toto aktivity byly v souladu s účelem svazku tím zůstává nedotčena. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Orgány svazku
 
Valná hromada, Rada svazku, předseda a místopředseda, Kontrolní komise, Orgán pro schválení účetní závěrky
Statutární orgán
 [?]
Předseda: Ing. Michael Forman, trvale bytem: Palackého 819, 341 01 Horažďovice

Místopředseda: Mgr. Marie Metličková, trvale bytem Břežany 124, 341 01 Horažďovice
Vznik/zánik statutar
 [?]
30.10.2013
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 4/S/2013
Přílohy 
Zapis z jednani ustavujici valne hromady_Horazdovicko 
SMLOUVA1_Horazdovicko 
STANOVY1_Horazdovicko 
dodatek č. 1 ke stanovám DSO Horažďovicko23.07.2015
dodatek č. 2 ke stanovám DSO Horažďovicko23.07.2015
dodatek č. 3 ke stanovám DSO Horažďovicko23.07.2015
dodatek č. 4 ke stanovám27.01.2017
Stanovy2_DSO Horažďovicko26.02.2018
STANOVY3_DSO Horažďovicko18.01.2019
Seznam členů svazku od 1.1.202020.01.2020