detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='243']
Datum vzniku
 
21.10.1998
IČ  68783213
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Lučina – sdružení obcí
Sídlo  Chodský Újezd 71, 348 15 Planá
Předmět činnosti
 
Dlouhodobé řešení hospodářského, ekonomického a společenského rozvoje území ve správní působnosti členských obcí, zejména v oblasti dopravy, vzdělávání, cestovního ruchu a turistiky, zdravotnictví, školství a zaměstnanosti.
Orgány svazku
 
členská schůze, předseda svazku obcí
Statutární orgán
 [?]
Předseda: Milan Zajíc, bytem Chodský Újezd - Žďár čp. 42, 348 15 Planá
Vznik/zánik statutar
 [?]
21.12.2006
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace RVV/1103/98-S-7
Přílohy 
SMLOUVA1_Lucina 
DODATEK1_SMLOUVA1_Lucina 
SMLOUVA2_Lucina 
STANOVY1_Lucina 
STANOVY2_Lucina