detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='235']
Datum vzniku
 
10.03.2008
IČ  75134578
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Dobrovolný svazek obcí "Ostružná"
Sídlo  Velhartice 134, 341 42
Předmět činnosti
 
Realizace oprav místních komunikací v rámci Regionálního operačního programu Prioritní osa I dostupnost center, opatření 1.5. Opravy místních komunikací.
Spolupráce při realizaci společných projektů v rámci dotačních programů.
Zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů, přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
Hospodaření se společným majetkem svazku, zajištění jeho provozu a rozvoje.
Orgány svazku
 
valná hromada, předseda a místopředseda, předsednictvo, revizní komise
Statutární orgán
 [?]
předseda Ing. Pavel Prosr, trvale bytem Velhartice 100, 341 42
Vznik/zánik statutar
 [?]
10.03.2008
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 1/S/2008
Přílohy 
SMLOUVA1_Ostruzna 
STANOVY1_Ostruzna