detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='209']
Datum vzniku  20.01.1994
IČ  66365447
Název  Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
Sídlo  OÚ Štěnovice, Čižická 133, 332 09 Štěnovice
Předmět činnosti  Zabezpečení koordinovaného postupu obcí při řešení rpoblematiky z oblasti odpadového hospodářství, činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dále např. zastupování zájmů samosprávy v oblasti odpadového hospodářství v daném území, spolupráce s ostatními subjekty pohybujícími se v oblasti odpadového hospodářství a orgány státní správy a ostatní samosprávy, společný postup obcí svazku k řešení a realizaci projektů v oblasti nakládání s odpady a ostatní činnosti směřující k rozvoji jednotlivých členských obcí svazku
Orgány svazku  shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada
Statutární orgán [?] předseda svazku: Ing. Jan Vyskočil, bytem Nezbavětice 4, 332 04
Vznik/zánik statutar [?]  
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 2/1994
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2 
DODATEK STANOVY2 
STANOVY3 
STANOVY4 
STANOVY5 
STANOVY6