detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='206']
Datum vzniku  04.07.1996
IČ  64884741
Název  Vodárenské sdružení obcí
Sídlo  348 16 Halže, Žďárská 187
Předmět činnosti  Dlouhodobé řešení dodávky pitné vody z Úpravny vody Svobodka členům svazku a ostatním odběratelům.
Hospodaření se společným majetkem svazku, zajištění jeho provozu a rozvoje
Orgány svazku  členská schůze, předseda, revizní skupina
Statutární orgán [?] Předseda František Čurka, trvale bytem Školní 215, Halže
Vznik/zánik statutar [?] 04.04.1996
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace RVV/271/96-S-6
Přílohy 
SMLOUVA1_Vodarenske sdruzení obci 
SMLOUVA2_Vodarenske sdruzení obci 
STANOVY1_Vodarenske sdruzeni obci 
STANOVY2_Vodarenske sdruzeni obci 
STANOVY4_Vodárenské sdružení obcí25.03.2015
STANOVY3_Vodárenské sdružení obcí06.11.2014
STANOVY5_Vodárenské sdružení obcí02.07.2018