detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='206']
Datum vzniku
 
04.07.1996
IČ  64884741
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Vodárenské sdružení obcí
Sídlo  348 16 Halže, Žďárská 187
Předmět činnosti
 
Dlouhodobé řešení dodávky pitné vody z Úpravny vody Svobodka členům svazku a ostatním odběratelům.
Hospodaření se společným majetkem svazku, zajištění jeho provozu a rozvoje
Orgány svazku
 
členská schůze, předseda, revizní skupina
Statutární orgán
 [?]
Předseda František Čurka, trvale bytem Školní 215, Halže
Vznik/zánik statutar
 [?]
04.04.1996
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace RVV/271/96-S-6
Přílohy 
SMLOUVA1_Vodarenske sdruzení obci 
SMLOUVA2_Vodarenske sdruzení obci 
STANOVY1_Vodarenske sdruzeni obci 
STANOVY2_Vodarenske sdruzeni obci 
STANOVY4_Vodárenské sdružení obcí25.03.2015
STANOVY3_Vodárenské sdružení obcí06.11.2014
STANOVY5_Vodárenské sdružení obcí02.07.2018