detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='184']
Datum vzniku  23.12.1992
IČ  18232507
Název  „Svazek Domažlicko“
Sídlo  Babylon 27, 344 01 Domažlice
Předmět činnosti  Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností
Orgány svazku  valná hromada, rada, předseda, místopředsedové, kontrolní komise, tajemník
Statutární orgán [?] předseda svazku Ing. Libor Picka, bytem: Železná 30, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Vznik/zánik statutar [?]  
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 404/92
Přílohy 
STANOVY1 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
DODATEK SMLOUVA2 
STANOVY2 
nové stanovy Svazek Domažlicko02.06.2015
Novelizované stanovy19.01.2017
Příloha č. 1 ke stanovám19.01.2017