detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='182']
Datum vzniku  18.02.2000
IČ  70802912
Název  „Mikroregion Zbirožsko“
Sídlo  Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Předmět činnosti  - zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území Mikroregionu Zbirožsko (zejména dle - 14, odst. 1, písm. n), p) a r) z.č. 367/1990 Sb.
Orgány svazku  shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada
Statutární orgán [?] předseda výkonné rady: Ing. Milan Rusek, bytem Šrámkova 660, 338 08 Zbiroh
Vznik/zánik statutar [?]  
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 1/2000
Přílohy 
ZAPIS 
STANOVY