detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='178']
Datum vzniku  22.12.2003
IČ  71202960
Název  Manětínsko – nečtinský mikroregion
Sídlo  Manětín č.p. 89, 331 62 Manětín
Předmět činnosti  Činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zejména společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR a EU, propagace regionu, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu.
Orgány svazku  shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada
Statutární orgán [?] předseda výkonné rady Josef Gilbert Matuška, trvale bytem Manětín 276, 331 62 Manětín
Vznik/zánik statutar [?]  
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 7/S/2003
Přílohy 
Zapis z ustavujici schuze_Manetinsko nectinsky mikoregion 
SMLOUVA1_Manetinsko nectinsky migroregion 
STANOVY1_Manetinsko nectinsky migroregion