detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='176']
Datum vzniku  05.05.1993
IČ  48325252
Název  Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín
Sídlo  Nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín
Předmět činnosti  Vybudování skládek komunálních a jiných pevných odpadů v územním obvodu Města Černošín a Města Kladruby, provozování výše uvedených skládek, provozování zařízení na třídění separovaného odpadu, svoz odpadů, péče o čistotu a ochranu životního prostředí v územních obvodech členských obcí
Orgány svazku  členská schůze , předseda, rada, kontrolní komise
Statutární orgán [?] Předsedkyně svazku Mgr. Svatava Šterbová, trvale bytem Zahradní 278, 349 61 Kladruby
Vznik/zánik statutar [?] 14.06.2012
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace RVV-77/93-S-1
Přílohy 
SMLOUVA1_Skladka Cernosin 
SMLOUVA2_Skladka Cernosin 
STANOVY1_Skladka Cernosin 
STANOVY2_cast1_Skladka Cernosin 
STANOVY2_cast2_Skladka Cernosin 
STANOVY2_cast3_Skladka Cernosin 
Novelizované stanovy SOČ Černošín14.10.2016