detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='171']
Datum vzniku
 
12.06.1998
IČ  68780206
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Chodská liga v likvidaci
Sídlo  Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem
Předmět činnosti
 
Spolupráce členských obcí v těchto oblastech: - všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, - společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, - koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, - koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, - slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, - zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.), - zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, - propagace svazku a jeho zájmového území, - spolupráce při rozvoji cestovního ruchu v zájmovém území
Orgány svazku
 
shromáždění starostů (sněm), předseda, místopředsedové revizní skupina
Statutární orgán
 [?]
předseda svazku: Karel Smutný, bytem: Klenčí pod Čerchovem 203, 345 34 Klenčí pod Čerchovem
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik  08.08.2016
Registrace  č. registrace 7/SDR/98
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2 
SMLOUVA3