detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='170']
Datum vzniku  29.09.1999
IČ  69970122
Název  Mikroregion Radyně
Sídlo  Masarykovo nám. 121, 332 02 Starý Plzenec
Předmět činnosti  zabezpečení koordinovaného postupu všech členů svazku ve věci rozvoje území mikroregionu, žejména 1. tvorba a realizace společných projektů, ochrana a prosazování společných zájmů členů svazku, 2. získávání finančních zdrojů na realizaci společných projektů, 3. získávání, třídění a poskytování informací, 4. spolupráce se všemi úrovněni veřejné správy, s občany, podnikateli a institucemi v daném území a mimo něj, 5. propagace svazu navenek, 6. činnosti uvedené v § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
Orgány svazku  valná hromada, představenstvo, předseda, dozorčí rada
Statutární orgán [?] předseda představenstva Lukáš Karkoš, Nezvěstice 332, 332 04 Nezvěstice
Vznik/zánik statutar [?]  
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 4/99
Přílohy 
SMLOUVA 
STANOVY1 
STANOVY2 
STANOVY3 
DODATEK STANOVY3 
STANOVY4 
DODATEK STANOVY4 
Dodatek č. 2 ke stanovám26.02.2016
Dodatek č. 3 ke stanovám Mikroregion Radyně14.06.2016