detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='169']
Datum vzniku
 
09.07.2002
IČ  71012281
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  DSO, Skládka odpadů Chotíkov
Sídlo  Magistrát města Plzně, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Předmět činnosti
 
- Předmětem činnosti tohoto svazku je správa, výstavba a provoz skládky odpadů v Chotíkově za účelem zneškodnění nebo uložení odpadů, a to v souladu s platnou legislativou týkající se odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí.
Orgány svazku
 
výbor svazku, předseda výboru svazku
Statutární orgán
 [?]
předseda výboru svazku: Mgr. Pavel Šindelář, bytem Uhelná 187/5, 301 00 Plzeň
místopředseda výboru svazku: Iveta Zajíčková, bytem Čemínská 149, 33033 Město Touškov
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace Vnitř/1030/02
Přílohy 
SMLOUVA 
STANOVY