detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='168']
Datum vzniku
 
24.03.1999
IČ  69456011
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Mikroregion Přešticko
Sídlo  Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice
Předmět činnosti
 
Výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, na ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a na jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se zejména: a) propagace svazku a jeho zájmového území, b) oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, c) kultury, d) oblasti požární ochrany, e) oblasti veřejného pořádku, f) oblasti ochrany životního prostředí a ovzduší, péče o zvířata, správy veřejné zeleně a čistoty zájmového území, g) oblasti shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, h) zajištění dopravní obslužnosti, i) rozvoje cestovního ruchu, podpory podnikání a rozvoje služeb v území, j) společných nákupů energií, k) koordinace a rozvoj společného postupu členů k řešení a realizaci projektů v rámci dotačních titulů a strategie rozvoje zájmového území, jakož i v souladu s platnými strategiemi daného území, l) administrativní činnosti
Orgány svazku
 
valná hromada, rada, předseda, místopředseda, kontrolní výbor
Statutární orgán
 [?]
předseda představenstva, Miloslava Loudová, bytem: Vodokrty 64, 334 01 Přeštice
Vznik/zánik statutar
 [?]
09.12.2010
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 2/99
Přílohy 
SMLOUVA 
STANOVY1 
STANOVY2 
STANOVY3 
DODATEK STANOVY3 
STANOVY4 
DODATEK STANOVY4 
Stanovy DSO Mikroregion Přešticko24.05.2016