detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='164']
Datum vzniku
 
20.11.2009
IČ  72052350
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  DSO - Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice v likvidaci
Sídlo  Obecní úřad Bušovice, Sedlecko 48, 338 24 Břasy
Předmět činnosti
 
Zpracování koncepce zásobování pitnou vodou obcí Bušovice, včetně části Střapole, Sedlecko a Smědčice.
Koordinace významné investiční akce v zájmovém území a realizace výstavby vodovodních řadů.
Zajišťování a vedení předepsané, písemné, výkresové, technické a jiné agendy této akce a dohled nad jejich prováděním.
Zastupování členů DSO při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.),
Dále takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění zástupců odpovědné osoby a pověří je koordinací s účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
Orgány svazku
 
Shromáždění zástupců, předseda, místopředseda, kontrolní komise
Statutární orgán
 [?]
předseda svazku Mgr. Luboš Pták, trvale bytem Bušovice, Střapole 41
místopředseda svazku Jana Šrédlová, trvale bytem Smědčice 17
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik  16.12.2015
Registrace  1/S/2009
Přílohy 
SMLOUVA1_Zasobeni vodou Busovice Smedcice 
STANOVY1_Zasobeni vodou Busovice Smedcice 
DODATEK1_STANOVY1_Zasobeni vodou Busovice Smedcice 
STANOVY2_Zasobeni vodou Busovice Smedcice