detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='148']
Datum vzniku  09.11.1999
IČ  69976660
Název  Mikroregion Úslava
Sídlo  Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
Předmět činnosti  činnosti dle § 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; společný postup obcí svazku k řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR; propagace regionu; ochrana životního prostředí; zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujícíh svým rozsahem a významem každou účastnickou obec formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu
Orgány svazku  valná hromada, představenstvo, předseda, dozorčí rada
Statutární orgán [?] předseda představenstva: Jiří Fejfar, bytem: Střížovice 57, 332 07 Stížovice
Vznik/zánik statutar [?]  
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 5/99
Přílohy 
SMLOUVA1 
SMLOUVA2 
STANOVY1 
STANOVY2 
DODATEK STANOVY2 
STANOVY3 
Dodatek č.1 ke stanovám09.02.2015