detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='141']
Datum vzniku
 
02.06.2003
IČ  71180761
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Údolí pod Ostrým
Sídlo  Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Předmět činnosti
 
Jednotné vybudování a následná společná správa a řízení skupinového kanalizačního řadu v obcích svazku a dalších společných rozvodů až po jejich napojení do místních sítí. Jednotnou správou a řízením je chápáno zejména:
- rozvoj kanalizačního řadu a souvisejících služeb, a to technologicky, organizačně a ekonomicky
- sdružování mechanizačních a pracovních kapacit měst a obcí v případě překonávání následků havárií a živelných pohrom poškozujících či ohrožujících funkčnost kanalizačního řadu
- sdružování finančních , hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj společných vodohospodářských a kanalizačních zařízení
- vytvoření a obhospodařování společného Fondu rozvoje pro realizaci rozsáhlejších akcí spojených s rozvojem, obnovou a rekonstrucemi kanalizačního řadu
- společné zpracování, předkládání a schvalování regionální koncepce rozvoje, obnovy a rekonstrukce kanalizačního řadu
- koordinace prvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti zúčastněných měst a obcí souvisejících s odvodem odpadních vod
- zprostředkovatelská činnost
- rozhodování o provozování kanalizačního řadu a přípojek na základě nájemního vztahu nebo provozování vlastníkem kanalizačního řadu a přípojek, tj. svazkem obcí Údolí pod Ostrým
Orgány svazku
 
Shromáždění členů, předseda svazku
Statutární orgán
 [?]
Předseda Ing. Miloslav Rubáš, trvale bytem Žižkova 299, 340 22 Nýrsko
Vznik/zánik statutar
 [?]
02.06.2003
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 4/S/2003
Přílohy 
STANOVY1_Udoli pod Ostrym 
SMLOUVA1_Udoli pod Ostrym 
Zapis z jednaní Shromazdeni clenu- zmena predsedy_Udoli pod Ostrym 
Zapis z ustavujiciho zasedani_Udoli pod Ostrym 
Dodatek1_SMLOUVA_Udoli pod Ostrym 
Dodatek1_STANOVY_Udoli pod Ostrym