detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='133']
Datum vzniku
 
30.04.2012
IČ  01051415
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Svazek obcí Krašov
Sídlo  Krsy 1, 330 08 Úněšov
Předmět činnosti
 
Zabezpečování koordinovaného postupu orgánů místních samospráv ve věci obnovy venkova. (podrobněji viz. stanovy)
Orgány svazku
 
shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada
Statutární orgán
 [?]
Předseda Výkonné rady Jan Orosz, trvale bytem Krsy 24, 330 38 Úněšov
Vznik/zánik statutar
 [?]
30.04.2012
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 2/S/2012
Přílohy 
Zapis z ustavujiciho zasedani_Svazek obci Krasov 
SMLOUVA1_Svazek obci Krasov 
STANOVY1_Svazek obci Krasov