detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='132']
Datum vzniku
 
15.05.2006
IČ  75080567
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Mikroregion Touškovsko
Sídlo  Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
Předmět činnosti
 
Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategie trvale udržitelného rozvoje svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí (jinak další činnosti dle - 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Orgány svazku
 
předseda, 1. místopředseda. 2. místopředseda, valná hromada
Statutární orgán
 [?]
Předseda Bc. Michaela Opltová, trvale bytem Kozolupy 255, 330 32
Místopředsedové: Ing. Josef Šmíd, trvale bytem Bdeněves 148, 330 32
Mgr. Jaroslava Koenigová, trvale bytem Polní 180, 330 32 Město Touškov
Jan Veselý, Dolní náměstí 49, Město Touškov
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 3/S/2006
Přílohy 
Zapis z ustavujici clenske schuze_Mikroregion Touskovsko 
SMLOUVA1_Mikroregion Touškovsko 
STANOVY1_Mikroregoin Touškovsko