detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='132']
Datum vzniku
 
15.05.2006
IČ  75080567
Název  Mikroregion Touškovsko
Sídlo  Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
Předmět činnosti
 
Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategie trvale udržitelného rozvoje svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí (jinak další činnosti dle - 50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Orgány svazku
 
předseda, 1. místopředseda. 2. místopředseda, valná hromada
Statutární orgán
 [?]
Předseda Bc. Michaela Opltová, trvale bytem Kozolupy 255, 330 32
Místopředsedové: Ing. Josef Šmíd, trvale bytem Bdeněves 148, 330 32
Mgr. Jaroslava Koenigová, trvale bytem Polní 180, 330 32 Město Touškov
Jan Veselý, Dolní náměstí 49, Město Touškov
Vznik/zánik statutar
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 3/S/2006
Přílohy 
Zapis z ustavujici clenske schuze_Mikroregion Touskovsko 
SMLOUVA1_Mikroregion Touškovsko 
STANOVY1_Mikroregoin Touškovsko