detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='131']
Datum vzniku
 
13.06.2006
IČ  73714178
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Silnice I/27
Sídlo  Markova tř. 2, 331 41 Kralovice
Předmět činnosti
 
Koordinace součinnosti měst a obcí ležících na trase a v okolí silnice I/27 v úseku z Plzně, až na hranice Plzeňského kraje přes Kralovice, s cílem, zajistit v co nejkratší možné době, realizaci všech přípravných jednání, procesů a prací nutných pro zahájení stavby plánované komunikace /zejména výkupy pozemků, návazné stavby) a následnou realizaci všech dílčích staveb na zmíněném úseku včetně kolaudací a uvedení do provozu.
Orgány svazku
 
shromáždění zástupců, výkonná rada, dozorčí rada
Statutární orgán
 [?]
Předseda výkonné rady Ing. Rudolf Salfický, trvale bytem Alšova 559, 331 41 Kralovice
Vznik/zánik statutar
 [?]
13.06.2006
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 4/S/2006
Přílohy 
SMLOUVA1_Silnice I 27 
STANOVY1_Silnice I 27 
Usneseni zakladajiciho shromazdeni zastupcu_Silnice I 27 
Usneseni_zmena sidla svazku_Silnice I 27