detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='128']
Datum vzniku  09.12.1993
IČ  49211951
Název  Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy
Sídlo  Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
Předmět činnosti  Jednotná správa a řízení skupinového vodovodu Nýrsko - Klatovy a společných rozvodů pitné vody a vodohospodářských zařízení až po napojení do místních sítí.
Orgány svazku  shromáždění členů, předseda, místopředseda, revizor
Statutární orgán [?]  
Vznik/zánik statutar [?]  
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 9/S/93
Přílohy 
SMLOUVA1_Ucelove sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko a KT 
STANOVY1_Ucelové sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko a Klatovy