detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='122']
Datum vzniku  18.06.2003
IČ  71176659
Název  Mikroregion Hracholusky
Sídlo  Městský úřad Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
Předmět činnosti  Činnosti dle 50 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích (blíže vymezeno ve stanovách)
Orgány svazku  Valná hromada, Představensstvo, Kontrolní komise
Statutární orgán [?] Předseda představenstva Milan Bouzek, trvale bytem Hněvnice 21, 330 23 Nýřany
Místopředseda představenstva Karel Lukeš, trvale bytem Májová 1172, 349 01 Stříbro
Vznik/zánik statutar [?] 27.06.2012
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 5/S/2003
Přílohy 
SMLOUVA1_Mikroregion Hracholusky 
STANOVY1_Mikroregion Hracholusky