detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='115']
Datum vzniku  09.11.1998
IČ  68780061
Název  Sdružení lesů Sedmihoří
Sídlo  Staré Sedlo 60, 348 04
Předmět činnosti  Správa lesního majetku, především zajištění hospodaření v lesích společným odborným lesním hospodářem, společné uplatňování dotací a jejich čerpání na jednotlivé akce, koordinace postupu při uplatňování náhrad škod způsobených zvěří vůči nájemcům honiteb a při uplatňování náhrad škod způsobených exhalacemi na lesních porostech, společný postup vůči odběratelům vyrobeného dříví v zájmu dosažení nejlepšího zpeněžení
Orgány svazku  výbor sdružení, předseda
Statutární orgán [?] předseda svazku pan František Zdeněk, trvale bytem Darmyšl 55, 348 05 Stráž
Vznik/zánik statutar [?] 09.11.1998
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace RVV/1178/98-S-9
Přílohy 
Zapis o ustavujici clenske schuzi_Sdruzeni lesu Sedmihori 
SMLOUVA1_Sdruzeni lesu Sedmihori 
SMLOUVA2_Sdruzeni lesu Sedmihori 
STANOVY1_Sdruzeni lesu Sedmihori 
STANOVY2_Sdruzeni lesu Sedmihori