detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='108']
Datum vzniku  03.11.2003
IČ  69969442
Název  Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří
Sídlo   
Předmět činnosti  Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostř., cestovního ruchu a péče o zvířata. Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně. Správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, sport. a kultur. zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.
Orgány svazku  shromáždění zástupců, předseda, místopředseda, dozorčí rada
Statutární orgán [?] předseda Shromáždění paní Jana Svobodová, trvale bytem Darmyšl 72, 348 02 Bor
místopředseda Shromáždění paní Jana Karbanová, trvale bytem Mezholezy 19, 346 01 Horšovský Týn
Vznik/zánik statutar [?] 19.11.2010
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 10/S/03
Přílohy 
Zapis z ustavujici schuze_Svazek obci Sedmihori 
SMLOUVA1_Svazek obci Sedmihori 
STANOVY1_Svazek obci Sedmihori