detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='107']
Datum vzniku
 
22.11.1999
IČ  69979715
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Borsko
Sídlo  Nám. Republiky 1, 348 02 Bor
Předmět činnosti
 
Svazek vyvíjí činnost směřující k řešení problematiky svých členů, zejména:
- rozvoj cestovního ruchu, turistiky, kulturního života a regionálních tradic
- ochrana kulturního dědictví a významných krajinných prvků
- zajištění ekologické stability a ŽP
- společná péče o ŽP, především v: lesním hospodářství,odpadovém hospodářství, oblasti ochrany přírody, oblasti vodohospodářské problematiky
- vytváření podmínek pro rozvoj školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb
- spolupráce při řešení dopravní obslužnosti
Svazek zabezpečuje:
-koordinaci významných investičních akcí v zájmovém území
- koordinaci územních plánů obcí s rozvojem území v regionu
- sjednocení zájmů místních samospráv při společném postupu řešení se státními orgány všech stupňů
- zastupování členů sdružení při jednáních o společných věcech
- napomáhat rozvoji podnikání v regionu a jeho trvalé obyvatelnosti
- propagaci svazku a jeho zájmového území
- vytváření, zmnožování a správu společného majetku svazku obcí
- financování rozvojových programů
Orgány svazku
 
členská schůze svazku obcí
předseda svazku obcí
místopředseda svazku obcí
kontrolní komise svazku obcí
Statutární orgán
 [?]
Předseda Ing. Petr Myslivec, trvale bytem Osvobozená 678, 348 02 Bor
Místopředseda Miloslav Kunt, trvale bytem Třískolupy 47, 348 06 Přimda
Vznik/zánik statutar
 [?]
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 1089/1999-RVV-S-12
Přílohy 
SMLOUVA1_Borsko 
SMLOUVA2_Borsko 
STANOVY1_Borsko 
STANOVY2_Borsko