detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='106']
Datum vzniku  02.06.2000
IČ  70837686
Název  Mikroregion Konstantinolázeňsko
Sídlo  Olbramov 5, 349 01 Stříbro
Předmět činnosti  Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce účastnických obcí při řešení společných problémů. Cílem činnosti svazku obcí je všestranný rozvoj území všech účastnických obcí. Svazek obcí vyvíjí činnost směřující k řešení problematiky svých členů, zejména: zajištění trvalé obyvatelnosti regionu, koordinaci významných investičních akcí v zájmovém území, zajištění územní plánovací dokumentace regionu, sjednocení zájmů místních samospráv ve vztahu ke státní správě všech stupňů, zastupování členů svazku obcí při jednáních s třetími osobami ve společných věcech, propagaci svazku obcí a jeho zájmové oblasti, vytváření, spravování a zmnožování společného majetku svazku obcí. Činnost vyvíjí svazek obcí ve všech oblastech komunálních potřeb, zejména v oblasti: bytové politiky, cestovního ruchu, turistiky, regionálních tradic, dopravní obslužnosti regionu, dostupnosti orgánů státní správy, ekologické stability a životního prostředí, financování rozvojových programů regionu, kulturního života, lesního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany kulturního dědictví a významných krajinných prvků, ochrany přírody, propagace regionu, jeho částí a obcí, rozvoje podnikatelského sektoru, sociální problematiky jednotlivců i skupin, školství a vzdělávání, územního plánování, vodohospodářské problematiky, zahraniční spolupráce a kontaktů, zaměstnanosti obyvatel v produktivním věku, pracovních příležitostí, - zdravotnictví a sociálních služeb, zemědělství v jeho produkční a krajinotvorné funkci.
Orgány svazku  členská schůze svazku obcí, předseda svazku obcí, místopředseda svazku obcí, poradce svazku obcí, kontrolní komise svazku obcí
Statutární orgán [?] předseda Jan Soulek, trvale bytem: Školní 282, 349 53 Bezdružice
místopředseda Karel Týzl, trvale bytem: Západní 211, 349 52 Konstantinovy Lázně
Vznik/zánik statutar [?] 03.12.2010
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace 701/2000-RVV-S-13
Přílohy 
Zapis o ustavujici clenske schuzi_Mikroregion Konstantinolazensko 
SMLOUVA1_Mikroregion Konstantinolazensko 
STANOVY1_Mikroregion Konstantinolazensko 
STANOVY2_Mikroregion Konstantinolazensko