detail záznamu v tabulce 'Dobrovolné svazky obcí' [SYS_Klic='104']
Datum vzniku  21.10.1998
IČ  68783213
Název  Lučina – sdružení obcí
Sídlo  Halže, Žďárská 187, 348 16
Předmět činnosti  Dlouhodobé řešení hospodářského, ekonomického a společenského rozvoje území ve správní působnosti členských obcí, zejména v oblasti dopravy, vzdělávání, cestovního ruchu a turistiky, zdravotnictví, školství a zaměstnanosti.
Orgány svazku  členská schůze, předseda svazku obcí
Statutární orgán [?] Předseda Ing. Vladimír Marosz, trvale bytem Chodský Újezd 34, 348 15 Planá
Vznik/zánik statutar [?] 21.12.2006
Datum zrušení   
Právní důvod zrušení   
Zánik   
Registrace  č. registrace RVV/1103/98-S-7
Přílohy 
SMLOUVA1_Lucina 
DODATEK1_SMLOUVA1_Lucina 
SMLOUVA2_Lucina 
STANOVY1_Lucina 
STANOVY2_Lucina