detail záznamu v tabulce 'Svazky obcí' [SYS_Klic='101']
Datum vzniku
 
01.04.2005
IČ  75042860
Postavení svazku obcí
 [?]
Název  Povodí Berounky
Sídlo  Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
Předmět činnosti
 
Příprava a realizace skupinového projektu „Čistá Berounka – etapa II“ s cílem zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou dle požadavků směrnic EU a české legislativy ve všech členských obcích svazku v rámci skupinového projektu. Svazek obcí bude žadatelem o finanční prostředky ze zdrojů EU a státního rozpočtu, v případě poskytnutí finanční podpory příjemcem této podpory, investorem a zadavatelem veřejné zakázky na dodavatele a dalších souvisejících zakázek. Dalším předmětem činnosti svazku je zastupování zájmů všech členských obcí ve věci přípravy a realizace projektu a spolupráce se všemi subjekty a institucemi, které se na přípravě a realizaci projektu budou podílet nebo budou projekt podporovat, včetně ostatních činností, směřujících k realizaci projektu v souladu s právním řádem ČR a EU a naplňující účelovost předmětu činnosti svazku.
Orgány svazku
 
Shromáždění zástupců, Výkonná rada, Dozorčí rada
Statutární orgán
 [?]
Předseda výkonné rady Mgr. Martin Baxa, trvale bytem Višňová 121/5, 301 00 Plzeň

Místopředseda výkonné rady Ing. Miroslav Mach
Vznik/zánik statutar
 [?]
10.12.2010 (volba předsedy výkonné rady)
Členské obce
 [?]
Datum zrušení
 
Právní důvod zrušení
 
Zánik 
Registrace  č. registrace 1/S/05
Přílohy 
Záznam z ustavující schůze 
SMLOUVA1_Povodi Berounky 
STANOVY1_cast1_Povodi Berounky 
STANOVY1_cast2_Povodi Berounky 
STANOVY2_cast1_Povodi Berounky 
STANOVY2_cast2_Povodi Berounky 
DODATEK1_STANOVY2_Povodi Berounky 
vystoupeni clenu z DSO-Chrast a Chlumcany_Povodi Berounky 
vystoupeni clenu z DSO-Stahlavy a Brasy_Povodi Berounky