detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='90']
Datum podání
 
12.08.2013
Datum vyřízení
 
04.09.2013
Investor-provozovatel  T. Obermajer
IČ 
Předmět žádosti
 
RD-vytápění, DČOV
adresa zdroje
 
ppč. 437/14 Chodský Újezd
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ