detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='90']
Datum podání  12.08.2013
Datum vyřízení  04.09.2013
Investor-provozovatel  T. Obermajer
IČ   
Předmět žádosti  RD-vytápění, DČOV
adresa zdroje  ppč. 437/14 Chodský Újezd
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ