detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='80']
Datum podání  19.08.2013
Datum vyřízení  26.08.2013
Investor-provozovatel  Stora Enso Wood products Planá, s.r.o.
IČ  64361179
Předmět žádosti  broušení, čištění, ČOV
adresa zdroje  Planá, Tachovská 824
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ