detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='78']
Datum podání
 
19.08.2013
Datum vyřízení
 
20.08.2013
Investor-provozovatel  T. Krutina
IČ 
Předmět žádosti
 
RD-vytápění
adresa zdroje
 
ppč. 123/4 k.ú. Tisová
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ a SŘ