detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='78']
Datum podání  19.08.2013
Datum vyřízení  20.08.2013
Investor-provozovatel  T. Krutina
IČ   
Předmět žádosti  RD-vytápění
adresa zdroje  ppč. 123/4 k.ú. Tisová
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ a SŘ