detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='74']
Datum podání  16.08.2013
Datum vyřízení  19.08.2013
Investor-provozovatel  M.aJ.Sudorovi
IČ   
Předmět žádosti  RD-vytápění
adresa zdroje  ppč. 154/1 a 151/2 k.ú. Chodová Planá
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ