detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='61']
Datum podání
 
28.06.2013
Datum vyřízení
 
23.07.2013
Investor-provozovatel  Povodí Vltavy, s.p.
IČ  70889953
Předmět žádosti
 
vytápění a domovní ČOV
adresa zdroje
 
76 k.ú Svobodka
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ