detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='57']
Datum podání
 
25.06.2013
Datum vyřízení
 
22.07.2013
Investor-provozovatel  Liga lesní moudrosti, Praha
IČ 
Předmět žádosti
 
vytápění a domovní ČOV
adresa zdroje
 
ppč.122,123 k.ú. Michalovy Hory
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ