detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='57']
Datum podání  25.06.2013
Datum vyřízení  22.07.2013
Investor-provozovatel  Liga lesní moudrosti, Praha
IČ   
Předmět žádosti  vytápění a domovní ČOV
adresa zdroje  ppč.122,123 k.ú. Michalovy Hory
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ