detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='56']
Datum podání
 
26.06.2013
Datum vyřízení
 
22.07.2013
Investor-provozovatel  J.Kopolovič
IČ 
Předmět žádosti
 
vytápění
adresa zdroje
 
ppč. 499/2 k.ú. Milíře
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ a SŘ