detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='56']
Datum podání  26.06.2013
Datum vyřízení  22.07.2013
Investor-provozovatel  J.Kopolovič
IČ   
Předmět žádosti  vytápění
adresa zdroje  ppč. 499/2 k.ú. Milíře
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ a SŘ