detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='55']
Datum podání
 
07.06.2013
Datum vyřízení
 
04.07.2013
Investor-provozovatel  Ing. Juráňová
IČ 
Předmět žádosti
 
Vytápění
adresa zdroje
 
ppč. 1047/1 a 1046 k.ú. Souměř
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ