detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='55']
Datum podání  07.06.2013
Datum vyřízení  04.07.2013
Investor-provozovatel  Ing. Juráňová
IČ   
Předmět žádosti  Vytápění
adresa zdroje  ppč. 1047/1 a 1046 k.ú. Souměř
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ