detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5']
Datum podání  02.10.2012
Datum vyřízení  04.10.2012
Investor-provozovatel  Josef Jonák, Třískolupy
IČ   
Předmět žádosti  Novostavba RD-vytápění
adresa zdroje  p.p.č. 2/3 Třískolupy pod Přimdou
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ