detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='48']
Datum podání  15.05.2013
Datum vyřízení  24.06.2013
Investor-provozovatel  J.Drexler
IČ   
Předmět žádosti  vytápění a domovní ČOV
adresa zdroje  p.p.č.1500 Dlouhý Újezd
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ a SŘ