detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='47']
Datum podání  18.06.2013
Datum vyřízení  19.06.2013
Investor-provozovatel  F. Landr
IČ   
Předmět žádosti  vytápění
adresa zdroje  p.p.č.397/15 Broumov
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ a SŘ