detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='43']
Datum podání  29.04.2013
Datum vyřízení  14.06.2012
Investor-provozovatel  F.Václav a V.Václavová
IČ   
Předmět žádosti  domovní ČOV
adresa zdroje  p.p.č. 724/6 v k.ú. Bor
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ