detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='40']
Datum podání
 
13.05.2013
Datum vyřízení
 
27.05.2013
Investor-provozovatel  F.Altman a Z. Altmanová
IČ 
Předmět žádosti
 
vytápění a domovní ČOV
adresa zdroje
 
p.p.č. 160/a d3 v k.ú. Nové Sedliště
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ