detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='35']
Datum podání  25.04.2013
Datum vyřízení  30.04.2013
Investor-provozovatel  Gotcha Spielfeld, s.r.o.
IČ  26355345
Předmět žádosti  Sociální zařízení-vytápění
adresa zdroje  1184/6,1184/4,1553/24 k.ú. Vysočany
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  Kolaudační souhlas