detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='25']
Datum podání  27.02.2013
Datum vyřízení  13.03.2013
Investor-provozovatel  J. Havrda
IČ   
Předmět žádosti  Novostavba RD-vytápění
adresa zdroje  p.p.č. 17/1 a 14/2 k.ú. Staré Sedliště
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  územní řízení