detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='21']
Datum podání
 
04.02.2013
Datum vyřízení
 
14.02.2013
Investor-provozovatel  Marcela a Vladimír Mojžíšovi, Studánka
IČ 
Předmět žádosti
 
Novostavba RD-vytápění
adresa zdroje
 
p.p.č. 1785, 85/1, st.p.č. 89 k.ú. Studánka
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ a SŘ