detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='17']
Datum podání  18.01.2013
Datum vyřízení  28.01.2013
Investor-provozovatel  Marcel Svoboda, Tachov
IČ  11357797
Předmět žádosti  Stavba zimoviště skotu
adresa zdroje  p.p.č. 41/15 a 41/18 k.ú. Střeble
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ a SŘ