detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='14']
Datum podání  12.12.2012
Datum vyřízení  27.12.2012
Investor-provozovatel  Obec Třemešné
IČ  00260274
Předmět žádosti  Novostavba 4 BJ - vytápění
adresa zdroje  p.p.č. 117/8, 117/9, 117/10 k.ú. Třemešné
Vyřizuje  Maršálková
Poznámka  ÚŘ